ORQUESTRA DE JOVES INTÈRPRETS DELS PAÏSOS CATALANS
 INSCRIPCIÓ


Amics,
El Cor Jove dels Països Catalans (CJPC) és una iniciativa nascuda a Mallorca l'any 2009 i que amplia el projecte de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC). Els temps de crisi que ens envolten no són gens favorables per engegar iniciatives culturals i menys de la singularitat d'aquesta. Estem fermament convençuts  que la iniciativa social esdevé imprescindible en el futur cultural  que volem per al nostre país. Si considerau, com nosaltres, que el Cor Jove dels Països Catalans és una eina útil i necessàrìa,  que ve a omplir un buit històric  en el món coral, a l'hora  de dur-ne a terme de manera real una tasca d'ambaixador de la nostra cultura, us demanem que us faceu "amics del CJPC" per fer possible la seva consolidació.
Ben cordialment


 

Nom i Llinatges/Entitat
Nom del representant de l'entitat
DNI / CIF
Adreça
Població
Codi postal
Província
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Web
Lloc i data d'inscripció


MODALITATFORMA DE PAGAMENT

Banc o Caixa
Adreça
Titular del compte

 

 

 

Codi Entitat Agència DC Número de compte