És amb un goig molt gran que he rebut la noticia que l'Orquestra simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans farà un concert a Sant Miquel de Cuixà en l'acte de cloenda e la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada. No solament perquè és tracta d'un acte cultural de primera magnitud, sinó d'una manera molt especial perquè és una iniciativa que procedéis de Mallorca i que és vehiculada per una universitat d'estiu i un monestir en els quals vaig donar diversos cursos, durant els darrers anys dels franquisme, amb asistencia d'un públic majoritàriament jove d'arreu de les terres de parla catalana.

Em fa especialment feliç que el concert d'enguany reivindiqui les figures d'Enric Morera-conegut sobretot per la sardana La Santa Espina, amb lletra d'Àngel guimerà, però autor d'una extensa obra important en molts aspectes –i de Manuel Palau- un compositor valencià amb qui vaig poder mantenir un intens contacte personal i epistolar.

I em fa més feliç encara saber que hi ha el projecte de dedicar l'any vinent a un músic mallorquí mort a l'exili a Mèxic i massa oblidat entre nosaltres: Baltasar Samper, que entre moltes altres activitats es dedicà –com enric Morera i com Manuel Palau- a recollir i harmonitzar cançons populars i tengué una intervenció de primer ordre en l'Obra del Cançoner popular de Catalunya, patrocinada per Rafael Patxot i Jubert.

Voldria felicitar que l'Orquestra simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans pel seu coratge i per la seva dedicació a una noble tasca, no sempre reconeguda pels qui més obligació tendrien de fer-ho.I desitjo que aquesta feina pugui tenir la continuïtat que es mereix i ajudi a enfortir les relacions entre tots els qui parlem una mateixa llengua i ens sentim lligats per una mateixa cultura.

JOSEP MASSOT I MUNTANER